Standpunten

Hier kunt u alle standpunten vinden van de voorgaande campagnes.

2014
Klik hier voor de folder van LTS Baarn, met een beknopt overzicht van de standpunten.

Promotiespot:
Klik op de foto rechts om naar de promospot van LTS Baarn te gaan op Youtube waar ook standpunten in naar voren komen. Het filmpje opent in een nieuw scherm.
FinanciŽle doorzichtigheid:
LTS Baarn wil: ieder kwartaal een leesbaar overzicht van de in- en uitgaven van de Gemeente. De burger moet weten wat er met hun geld gebeurt.
Referendum en Burgerinitiatief:
LTS Baarn wil: Het invoeren van een raadgevend REFERENDUM. Bij belangrijke beslissingen wordt uw mening gevraagd en gerespecteerd.
Het burgerinitiatief zal na 8 jaar negeren weer serieus genomen worden.
O.a. over de onderwerpen; Nieuwe Oosterhei, Cruijff Court, Wintertuin.
Klik hier voor het dossier 'Referendum en Burgerinitatief' voor meer informatie hierover.
Zorg:
LTS Baarn wil: Na de decentralisatie (jan 2015) . Baarnsche ZORGCOOPERATIES met buurtgerichte zorg,
Dit gecoŲrdineerd door een eigen wethouder!
Klik hier voor het dossier 'Zorg' voor meer informatie en artikelen over de standpunten van de LTS BAARN m.b.t de zorg.
De Brink:
LTS Baarn wil: Als hart van Baarn de Brink herinrichten, verkeersproblematiek aanpakken en de gezellige en intieme sfeer terugbrengen.
Voorzieningen:
LTS Baarn wil: Voorzieningen voor jongeren en ouderen (o.a De Leuning) overeind houden. Niet iets afstoten/verbouwen voordat er acceptabele alternatieven zijn.
Sport:
LTS Baarn wil: Dat de voorzieningen op het gebied van sport en cultuur behouden blijven. Sport is essentieel bij de opvoeding van kinderen, voor de nodige in- en ontspanning voor volwassenen en plezier en versterken van vitaliteit van ouderen. Wel zal er een oplossing gevonden moeten worden dat de bestaande voorzieningen op termijn self supporting worden. Schoolzwemmen mogelijk maken voor ieder kind in Baarn.
Vandaar een wethouder voor recreatie, toerisme, sport, kunst en cultuur.
Laanplein:
LTS Baarn wil: Gťťn supermarktplein, maar een Laanstraat versterkend plein met voldoende parkeergelegenheid. Dit alles in goed overleg met de coŲperatie en het winkelend publiek.
Cultuur en Educatie:
LTS Baarn wil: Dat verenigingen en stichtingen die Baarn verrijken met hun doelen (Speelotheek, historische kring, bibliotheek,stichting Cantonspark, festivals, ijsbaan groot, ijsbaan Vorst in Baarn etc) moeten kunnen rekenen op een meedenkende en meewerkende gemeente. Vandaar een wethouder voor recreatie en toerisme; sport; kunst en cultuur.
Klik hier voor het dossier 'Scholenbeleid' voor meer informatie over de ideeŽn van de LTS over het scholenbeleid.
Klik hier voor het dossier 'Wintertuin' voor meer informatie over de plannen voor de Wintertuin.
Wonen:
LTS Baarn wil: Het bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen hoge prioriteit geven. Bedrijven uit de woonwijken naar bedrijfsterreinen verplaatsen, zodat er in de wijken ruimte ontstaat voor de bouw van woningen.
Lage Vuursche:
LTS Baarn wil: zorgen voor een autoluw centrum van de Lage Vuursche met voldoende parkeergelegenheid voor de vele toeristen die het prachtige dorp aandoen. Dit in overleg met bewoners en ondernemers.
LTS Baarn wil: de smederij in oorspronkelijke staat herstellen, er kleine bedrijven in huisvesten, geen hoogbouw achter de smederij en elders kostendragers creŽren voor dit plan.
Verkeersplan:
LTS Baarn wil: een goed doordacht verkeerscirculatieplan met daar waar nodig prioriteit geven aan langzaam verkeer en voetgangers. Drakenburgerweg en Eemnesserweg op piekuren vrachtwagenvrij maken. Gevaar voor schoolgaande jeugd, overige fietsers en geluidsoverlast.
Wethouders:
LTS Baarn wil: 2 fulltime wethouders en drie parttime wethouders. De reguliere taken worden uitgevoerd door de 2 fulltime wethouders. Voor de onderstaande taken willen wij 3 uitstekend gekwalificeerde project wethouders op parttime basis:
- Recreatie, toerisme, sport, kunst en cultuur
- Ruimtelijke ontwikkeling
- ZorgcoŲrdinatie
Deze extra wethouders worden betaald door het afromen van de ambtelijke top en het terugdringen van externe adviesburoís.
Algemeen:
LTS Baarn wil:
- De Nieuwe Algemene Begraafplaats de aankomende jaren eindelijk in oude luister herstellen, conform het 5 jaar oude plan (in opdracht van dit college) gemaakt van landschapsarchitect Wille.
- In plaats van het huidige plan voor bouw brede school een scholencampus realiseren voor een veilige omgeving van onze kinderen.
- Besluit plaatsing Cruyff Court Kennedylaan herzien.
- De Wintertuin niet gebruiken voor grote feesten en partijen, maar voor cultuur, educatie en eventueel lichtvoetig vertier.
Klik hier voor het dossier 'Wintertuin' voor meer informatie over de plannen voor de Wintertuin.
2010

Klik hier voor de poster met speerpunten van het verkiezingsprogramma. De pdf-file opent dan in een nieuw venster.

Heilloze plannen afgelopen vier jaar opgestart door CDA, VVD en PvdA stoppen, na de verkiezingen door een integrale aanpak alles anders.

De methodische aanpak van de plannen zoals we die voorstaan zijn uiterst uitgewerkt te bezichtigen in Studio Creatuur boven de Wereldwinkel van 19.00 tot 21.00 Laanstraat 106A tijdens inloop elke avond vanaf vrijdag a.s tot de verkiezingen of telefonische afspraak 035-5424973. Als u niet kan komen, we komen langs!

Hierna hoofdlijnen en kritiek van betreffende plannen.

Korte samenvatting:
De LTS Lijst Tinus Snyders heeft van 2007 tot 2010 met succes door zich ook op provinciaal niveau (Mooi Utrecht) te organiseren, de plannen van een weg door het erf van de boerderij aan de Zandheuvelweg geblokkeerd. Wat was onze oplossing? Bundelen van asfalt langs oud Eemnesserweg. De weg omgeleid vanwege de ruimtelijk fuserende zorginstellingen. Het plan dat er nu ligt is nog steeds een aanslag en detoneert. Wat de LTS al jaren bepleit kan als de kiezer het wil in de nieuwe periode. Integrale aanpak en echt gaan voor velerlei kwaliteit.

Bouw de kwaliteit van het dorpse en landschappelijke en ook de buitenplaatsen uit in en buiten het dorp. Neem Cantonspark, restaureer oude structuren indien mogelijk zoals ook bij Buitenzorg tussen Groeneveld en Soestdijk in. Hou ook de dorpse tuindorptoon van de Nieuwe Oosterhei op orde. Heel het centrum. Geen bundeling supermarkten op ťťn plek. Geen appartementenbouw en sloop dorpse toon.

De gemeente moet strijden voor onze voorzieningen. Juist in zware tijden. Niet door de burger op hogere kosten te jagen, maar door dienend politiek ondernemerschap. De combinatie van commercieel en dienend kunnen kostendragers creŽren waardoor onze voorzieningen niet alleen behouden blijven maar zelfs blijven floreren en nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Dit versterkt niet alleen de economie van het dorp, maar ook het leefgenot. In Baarn is heel veel gesloopt. Baarn kan beter ook de plannen op de Nieuwe Oosterhei. Geen galerijflats in een tuindorp. Trendbreuk is noodzakelijk. Zoveel zijn we al kwijtgeraakt. De LTS heeft de creativiteit en mensen om nieuwe politiek een gezicht te geven.

2006

 • Baarn is fantastisch: het wonen in onze gemeente moet een genot zijn, en voor zover dat nog niet het geval is, zal de LTS alles in het werk stellen om dit waar te maken. Wij willen het unieke, dorpse en landschappelijke karakter van Baarn in een eigentijdse vorm in stand houden en versterken.

 • Vernieuwing: vernieuwing en innovatie zijn absolute voorwaarden om verbetering in onze samenleving te bewerkstelligen; verstarde standpunten die de voortgang tegenhouden zal de LTS ter discussie stellen.

 • De Gemeente is er voor ons: de gemeente Baarn dient de belangen van haar bewoners voorop te stellen. De gemeentelijke organisatie is er voor de Baarnse bevolking en niet omgekeerd. De LTS gaat drastische, bestuurlijke veranderingen niet uit de weg.

 • Sociale verantwoordelijkheid: de LTS maakt geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen, maar zal bij keuzes de belangen van sociaal en economisch zwakkeren in onze samenleving extra zwaar laten wegen. Ruimtelijke ordening wordt ingezet als instrument voor sociaal beleid.

 • Creativiteit en inspiratie: de LTS streeft naar nieuwe oplossingen, die partijpolitieke blokkades wegnemen, daarbij geÔnspireerd door wat de mensen in Baarn werkelijk verbindt en aanspreekt. De LTS staat open voor creativiteit en inspiratie van burgers.

 • Het resultaat telt: de daad bij het woord voegen, dat is ons credo. Tegenstellingen en belangenbehartiging moeten ondergeschikt zijn aan het welzijn van de bewoners van Baarn. De LTS zal zaken, die al lange tijd spelen, slagvaardig oppakken en verderbrengen. Wij gaan met elan aan de slag. Wij zijn er klaar voor. Stem op LTS lijst 8.

  Leest u ook onze voorgaande plannen om onze standpunten uitgewerkt te zien.

  Wilt u meedenken of lid worden..U kan kennis met ons maken tijdens de inloop-avonden Laanstraat 106 A, vrijdag 17, 24 februari en 3 en 10 maart van 17.00 tot 20.00. De LTS in actie! Klik hier om een foto reportage te zien van het campagnevoeren.

 • Terug